Quick wins bij het overnemen van een bedrijf

Als u heeft besloten uw bedrijf te verkopen, zijn er veel zaken waaraan u moet denken. Hierdoor kunt u wel eens het spoor bijster worden en kunnen belangrijke stappen, ‘quick wins’, over het hoofd gezien worden.
qwick-wins-bij-een-bedrijfsovername

Rentabiliteit

Allereerst is de rentabiliteit van uw onderneming erg belangrijk. Investeerders houden erg veel rekening met de rentabiliteit van een bedrijf tijdens hun investeringsbeslissing. Een investeerder wil weten hoeveel financieel rendement hij met de investering zal behalen en wat de risico’s zijn van de investering.

Echter, niet alleen voor de investeerder is rentabiliteit belangrijk, maar ook voor u als verkoper! Het is uiterst belangrijk om een goed rendement te hebben tijdens het verkopen van uw bedrijf, omdat u dan in de toekomst een goed fundament hebt voor vrije kasstromen. Uit de DFC methode blijkt dat als u bepaalde processen aanpast, de waarde van uw bedrijf wel met 50% kan toenemen.

Rentabiliteit totaal vermogen

De begrippen REV en RTV geven de rentabiliteit weer van, respectievelijk, uw eigen vermogen en het totaalvermogen. Beide moeten minimaal 10% zijn, het liefst nog wat hoger. Als de waarden lager zijn dan 10% is het voor investeerders niet aantrekkelijk om te investeren in uw bedrijf. RTV, rentabiliteit totaal vermogen, is de bedrijfswinst gedeeld door het totaal vermogen. Deze ‘berekening’ kan ook worden uitgebreid naar: de bedrijfswinst gedeeld door de omzet, vermenigvuldigd met de omzet en dan gedeeld door het totaal vermogen. Hier speelt de omzet van het bedrijf dus een belangrijke rol. Kort gezegd: de omzetsnelheid van het totaalvermogen moet verbeterd worden, daarmee verbetert u de rentabiliteit van uw onderneming.

Verbeterpunten

U kunt het best beginnen met de vaste activa van uw bedrijf. Hierbij kunt u onderzoeken of bijvoorbeeld de machines, installaties en de bedrijfsinventaris wel genoeg omzet bevatten. Het is hierbij erg effectief om de ROI, Return on Investment, te berekenen. U moet tevens werken aan uw kapitaalpositie. Debiteuren kunnen misschien sneller betalen, grote voorraden kunnen wellicht verdwijnen door de verbetering van de planning.

Management

Om uw bedrijf goed te kunnen verkopen en de waarde te verhogen is het belangrijk om uzelf als ondernemer overbodig te maken. Daarnaast doet u er verstandig aan het managementteam te versterken, leveranciers en klanten te spreiden, contracten opnieuw te herzien en de toekomstige omzet op basis daarvan goed te voorspellen. Zie voor meer tips om uw onderneming klaar te maken voor een mangement buy in het volgende artikel: http://ondernemingovernemen.nl/overname-door-management-buy-in-mbi/

Branding boost

De genoemde methoden zijn allemaal erg bedrijfseconomisch. Toch zijn er ook wat minder theoretische quick win methoden te noemen die de waarde van uw bedrijf vergroten. Zo kunt u uw onderneming een zogeheten ‘branding boost’ geven. Hierbij kunt u kiezen voor een nieuw logo ontwerp, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Door de toegankelijkheid van uw bedrijf via het internet te verbeteren, genereert u meer bezoekers en daardoor ook meer potentiële klanten. Soms heeft uw bedrijf een opfrisser nodig. Bedrijfsoverdracht is een goed moment hiervoor. Alhoewel, het is nooit verkeerd om even uit te zoomen en te kijken naar de (uiterlijke) verbeterpunten van uw onderneming.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>